مجموعه : اخبار
بازدید : 84

به گزارش روابط عمومی شهرداری سرایان جلسه تعيين محل دفن نخاله هاي ساختماني درمحل شهرستان سرايان باحضور شهردارمحترم جناب آقاي مهندس حقدادي ورياست محترم راهنمايي ورانندگي جناب سرگردنباتي ورياست محترم اداره منابع طبيعي شهرستان جناب مهندس صادقي وكليه افرادي كه دراين خصوص درسطح شهرنسبت به جمع آوري نخاله هاي ساختماني اقدام مي نمايندبرگزارگرديد.كه باتوجه به اينكه اين موضوع چهره ناخوشايندي براي شهروشهروندان ايجادكرده است پس ازگفتگو وارائه پيشنهادات ونظرات ،درپايان جلسه موضوعاتي به شرح ذيل مورد تاييد كليه اعضا قرارگرفت.

1-مقررگرديد شهرداري نسبت به اخذ مجوزازكارگروه مديريت پسماند استان درخصوص محل دفن نخاله هاي ساختماني دردونقطه متفاوت (جاده بيرجند وابتداي جاده چرمه به سمت سرايان )اقدام نمايد.

2-شهرداري نيز درخصوص دونقطه تعيين محل دفن نخاله هاي ساختماني اطلاع رساني نمايد وتازمان اخذ مجوزازكارگروه مديريت پسماند استان به صورت موقت ازاين دومحل استفاده شود.

3-مقررگرديد كليه افرادكه نسبت به حمل نخاله هاي ساختماني اقدانم مي نمايندهمكاري لازم راباراهنمايي ورانندگي به صورت متقابل راداشته باشند.

   

                                                                  

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز: 32885510-056

پست الکترونیک : info@sarayancity.ir

آدرس : ايران خراسان جنوبی شهرستان سرایان

بازدید امروز138
بازدید دیروز215
بازدید هفته1309
بازدید ماه4045
کل بازدید55602