مجموعه : اخبار
بازدید : 828

ساعت 6عصر روزسه شنبه 96/04/13 همایش تجلیل ازشهرداران ودهیاران شهرستان سرایان درتالارخاطره برگزارشد.

                                                   

درابتدای جلسه آقای اسحاقی یکی ازاعضای شورا اسلامی شهرسرایان تنها مشکل بزرگ سرایان رابحث بیمه وکمبود پزشک بیان کردند.

درطی این جلسه یکی ازاعضای شورای آیسک،(سه قلعه وآیسک) رادو بال سرایان خواندومشکل اصلی شهرستان رااشتغال دانست.

وبعد ازایشان حاج آقای سیف الهی رئیس شورای اسلامی شهرسرایان شورارافرصتی میدانستندبرای خدمت گذاری.وایشان گفتندبرای توسعه وپیشرفت واقعی ماباید علمی وبابرنامه وبرنامه ریزی عمل کنیم چراکه پیشرفت درپژوهش وتحقیق است.وایشان درپایان مطالب خودازتمام دوستان وخدمتگزاران مردم تشکرکردند.

                                                                                               

دراین جلسه رئیس شورای سه قلعه نیزاعضای شورارا بازوان توانمندشهرمعرفی کردند وایشان نقطه عطف سه قلعه رابحث گردشگری درکویرسه قلعه درحوزه نجوم دانست.

بعدازایشان گروه موسیقی سنتی آقای تیموری وآقاوخانم خادمیان موسیقی زیبایی را اجراکردند.

                                                  

بعدازاجرای این گروه آقای توکلی شهردارمحبوب مردم شهرسرایان عدالت راازاهداف شوراوشهرستان سرايان راسرچشمه جوشان استعدادهاوداراي سرمايه هاي عظيمي ازجمله جواناني خوش فكر،باايمان،فعال وپويادانستندوگفتندهنوز شهرستان برموج نداريها غوطه وراست ومي بايست باوحدت اجتماعي خواسته هايمان رايكي ، قلبهايمان رابه هم نزديكتر ودستهايمان رامددكارهمديگرقراردهيم وبااراده اي محكم براي پيشرفت شهرهاوروستاهايمان گامهاي مطمئن تري برداريم تاانشالله به نتايج ملموس تري برسيم.

   

درادامه آقای کریمی فرماندارشهرسرایان مشکل راتولیدانرژی مثبت دانست.ایشان اعضای شورای جدیدرابه تولید همبستگی،برادری،واتحادویکی شدن دعوت کردند تابه یک شهرایده آل برسیم.درپایان مطالب خودازشهرداران ودهیاران شهرستان تقدیروتشکرکردند.

        

 

 

 

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز: 32885510-056

پست الکترونیک : info@sarayancity.ir

آدرس : ايران خراسان جنوبی شهرستان سرایان

بازدید امروز108
بازدید دیروز83
بازدید هفته593
بازدید ماه1928
کل بازدید62516