مجموعه : اخبار شورا
بازدید : 183

اولین جلسه مشترک شورای اسلامی سه شهر سرایان آیسک وسه قلعه به میزبانی شورای اسلامی شهر سرایان با شرکت کلیه اعضای شورای سه شهر برگزار گردید دراین جلسه که به مدت دوساعت طول کشید مباحث مهم پیش روی بخشها وشهرستان بیان شد وهرکدام از اعضا به بیان دیدگاه خود پرداختند وخواستار برگزاری وتداوم اینگونه جلسات شدن محورهای مهمی که حول انها بحث شد وحدت بین سه شورا مرز جغرافیایی بخش سه قلعه مسله اب در دشت آیسک اشتغالزایی بهبود وضع راههای وتوسعه ان بحث کشاورزی وخشکسالی بحث استقلال تخش ایسک وهمچنین بخش مرکزی سرایان توجه ویژه به بخش سه قلعه در خصوص نجوم وگردشگری عدالت در توزیع اعتبارات بحث پیگیری ارتقاءتامین اجتماعی تشکیل جلسات شورای اسلامی سه شهر به شکل چرخشی مشخص کردن یک یا دو اولویت اصلی در هر شهر بحث مالیات مکاتبه با فرمانداری محترم در خصوص دعوت از روساء شورای اسلامی سه شهر در مراسم تودیع ومعارفه مسئولین شهرستان و  همچنین هنگام حضور مسئولین استانی وکشوری در شهرستان پیگیری ودعوت از مسئولینی که مردم از نحو کارشان ناراضی هستن وخدای ناکرده اشکالتراشی در کار مردم میکنند رصد کار مدیران در خصوص ضعیف یا قوی عمل کردن واینکه توانایی دفاع از حق شهرستان را دارند ویاناتوان هستن بحث بهداشت ودرمان بحث کشاورزی ودامداری ووام سرما زدگی پیگیری سهم نیرو انسانی شهرستان درمرکز استان مراجعات بیشتر به مرکز استان وتهران ومطالبه گری بیشتر از نماینده محترم ودقت نظر بیشتر بر سهم اعتبارات شهرستان تقسیم کار بین اعضای شورای اسلامی سه شهر وتوضیح خواستن در خصوص عملکرد در حوزه سپرده شده به اعضا از موضوعات مهم جلسه دیشب بود ضمنا مقرر گردید جلسه بعد در بخش آیسک برگزار گردد.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز: 32885510-056

پست الکترونیک : info@sarayancity.ir

آدرس : ايران خراسان جنوبی شهرستان سرایان

بازدید امروز40
بازدید دیروز176
بازدید هفته1123
بازدید ماه3269
کل بازدید59731