مجموعه : اخبار شورا
بازدید : 79

اولین جلسه مشترک شورای اسلامی سه شهر سرایان آیسک وسه قلعه به میزبانی شورای اسلامی شهر سرایان با شرکت کلیه اعضای شورای سه شهر برگزار گردید دراین جلسه که به مدت دوساعت طول کشید مباحث مهم پیش روی بخشها وشهرستان بیان شد وهرکدام از اعضا به بیان دیدگاه خود پرداختند وخواستار برگزاری وتداوم اینگونه جلسات شدن محورهای مهمی که حول انها بحث شد وحدت بین سه شورا مرز جغرافیایی بخش سه قلعه مسله اب در دشت آیسک اشتغالزایی بهبود وضع راههای وتوسعه ان بحث کشاورزی وخشکسالی بحث استقلال تخش ایسک وهمچنین بخش مرکزی سرایان توجه ویژه به بخش سه قلعه در خصوص نجوم وگردشگری عدالت در توزیع اعتبارات بحث پیگیری ارتقاءتامین اجتماعی تشکیل جلسات شورای اسلامی سه شهر به شکل چرخشی مشخص کردن یک یا دو اولویت اصلی در هر شهر بحث مالیات مکاتبه با فرمانداری محترم در خصوص دعوت از روساء شورای اسلامی سه شهر در مراسم تودیع ومعارفه مسئولین شهرستان و  همچنین هنگام حضور مسئولین استانی وکشوری در شهرستان پیگیری ودعوت از مسئولینی که مردم از نحو کارشان ناراضی هستن وخدای ناکرده اشکالتراشی در کار مردم میکنند رصد کار مدیران در خصوص ضعیف یا قوی عمل کردن واینکه توانایی دفاع از حق شهرستان را دارند ویاناتوان هستن بحث بهداشت ودرمان بحث کشاورزی ودامداری ووام سرما زدگی پیگیری سهم نیرو انسانی شهرستان درمرکز استان مراجعات بیشتر به مرکز استان وتهران ومطالبه گری بیشتر از نماینده محترم ودقت نظر بیشتر بر سهم اعتبارات شهرستان تقسیم کار بین اعضای شورای اسلامی سه شهر وتوضیح خواستن در خصوص عملکرد در حوزه سپرده شده به اعضا از موضوعات مهم جلسه دیشب بود ضمنا مقرر گردید جلسه بعد در بخش آیسک برگزار گردد.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز: 32885510-056

پست الکترونیک : info@sarayancity.ir

آدرس : ايران خراسان جنوبی شهرستان سرایان

بازدید امروز17
بازدید دیروز122
بازدید هفته388
بازدید ماه3221
کل بازدید50929